RDW

RDW

Veel mensen staan er niet bij stil. Is een garagebedrijf eigenlijk wel goedgekeurd door de Rijksdienst voor het wegverkeer en wat houdt dat dan eigenlijk precies in?

De RDW is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen: personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers, scooters, etc. In feite alle voertuigen die u in Nederland en ook daarbuiten op de openbare weg tegenkomt. Ze moeten immers allemaal voldoen aan de vereiste veiligheids- en milieuaspecten. De RDW ziet er op toe dat dat ook inderdaad het geval is. De RDW is tevens de beheerder van de basisregistratie voertuigen in Nederland. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en in een aantal gevallen ook bedrijven, maken hier gebruik van.

Autobedrijf van der Meulen is zo'n garage. Gecertificeerd door de Nederlandse Rijksdienst voor het wegverkeer. Zo bent U verzekerd van een goede gecertificeerde keuring van uw wagenpark.